Foreldresamarbeid og MyKid

I barnehagen vår bruker vi www.mykid.no. Dette er et nettprogram vi bruker som en del av kommunikasjon med foreldre, dokumentasjon og bilder, kommunikasjon intern og ren administrasjon. Her kan foreldre/foresatte se planer for avdelingen der barnet går, bilder, sende beskjeder til personalet m.m.

Samarbeid med foreldre er for oss i barnehagen særdeles viktig, og gir oss et godt utgangspunkt for å kunne gi barna en best mulig barnehagehverdag. Vi har ansvaret for å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og en god dialog. Vi har to foreldremøter i året, og ønsker innspill til disse. Vi har to foreldresamtaler i året, og i tillegg har barnehagen årsmøte.

 

Åpenhet, tillit og felles fokus er tanken vår i forhold til foreldresamtaler. Her ønsker vi en toveis-kommunikasjon, hvor vi i barnehagen sammen med dere kan få en god dialog  som legger grunnlaget for å gi det enkelte barn et best mulig tilbud. Vi har faste maler vi bruker til samtaler, hvor dere foreldre får informasjon om barnas utviklingsområder.

Den daglige kommunikasjonen er viktig, og vi ønsker at dere tar kontakt hvis det er noe som må tas opp eller ønskes diskutert. 

Barnehagen vår bruker MyKid for å synliggjøre deler av pedagogisk arbeid, bilder, praktisk informasjon, nærværsregistering m.m. Avdelingen legger også inn bilder fra barnehagedagen, og kalenderen oppdateres jevnlig.

 

                                 

 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY