Tilvenning

  • Del:

Foreldrene og barnehagepersonalet gir sammen barnet den beste starten i barnehagen. Tilvenning må skje på barnets premisser og i tett dialog mellom foreldrene og barnehagepersonalet. Alle barn som begynner i barnehagen får en kontaktperson. Å ha en fast voksen å forholde seg for både foreldre og barn til den første tiden i barnehagen, kan være en god støtte. Vi setter av god tid, og møter barna med trygge rammer og mye omsorg.

  • DatoLørdag 01/08/20 - Fredag 14/08/20
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY