Naturuke i barnehagen

I uke 38 hadde vi naturuke i barnehagen og da jobbet vi med fokusområdene våre som er natur og kultur, med ekstra fokus på natur. Rammeplanen skriver at barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Dette er noe vi jobber med daglig i barnehagen, og i naturuken er dette ekstra sentralt. 

Dette er en uke hvor vi vanligvis samler oss og har felles aktiviteter i barnehagen. I år måtte vi gjøre det litt annerledes på grunn av Covid-19. Alle gjorde de samme aktivitetene, men vi gjorde det avdelingsvis og ikke på tvers av avdelingene slik vi pleier. Vi hadde felles åpning av uken hvor Skau Jon kom på besøk, og lærte oss litt om hvordan vi skal ta vare på naturen. Vi delte uteområdet vårt i to for å skille de barna som ikke er i samarbeidskohorter, slik at vi fortsatt fikk til en felles opplevelse og start på uken.

Vi har vært på mange spennende turer i nærområdet, og plukket med oss ting vi har funnet i naturen. Det materiellet vi fant tok vi med tilbake til barnehagen og har brukt til lek og aktiviteter ute og inne. Barna har også vært på natursti i Hottentottskogen. Da fant vi bilder hengende av forskjellige ting fra naturen, det var veldig spennende å sammenligne bildene med det vi så i naturen! Det har også vært naturbingo i barnehagen. Da fikk barna et ark med forskjellige bilder av ting fra naturen og gikk ut i skogen for å finne det de så på arket. Det var veldig spennende å fylle bøtta si med det de fant og de fikk ta det med seg hjem. Vi lagde også naturbilde ved at vi la blader utover et ark og sprayet med maling. Uken ble avsluttet med naturdisko på fredagen.        

Tilbake til oversikt
  • Del:

Siste artikler
  • Besøksdag for nye søkere 21. februar 2021
  • Naturuke i barnehagen
  • Brannvernuke i barnehagen
  • Tilvenning i barnehagen
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY