Tilvenning i barnehagen

Da er vi godt i gang med nytt barnehageår i Røkeberg Kultur- og Naturbarnehage, og vi har flere nye barn som har begynt hos oss allerede. Det vil også i tiden fremover starte flere nye barn, og vi har mye fokus på tilvenning og trygghet. Innholdet på avdelingene er tilpasset tilvenningsperioden, og vi kommer til å bruke mye tid på å bli kjent med hvert enkelt barn og foreldre.

Rammeplanen skriver at barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

 

Alle nye barn i barnehagen får en primærkontakt, som skal gjøre overgangen fra hjem til barnehagen lettere. Denne skal være en trygg person, som sørger for ekstra oppfølging den første tiden i barnehagen. Alle nye foreldre får tilbud om oppstartssamtale i løpet av de første ukene, noe som sikrer at informasjon blir utvekslet og er med på å starte et godt foreldresamarbeid.

 

 

 

Artikkel med 8 tips til tilvenning i barnehagen

Tilbake til oversikt
  • Del:

Siste artikler
  • Besøksdag for nye søkere 21. februar 2021
  • Naturuke i barnehagen
  • Brannvernuke i barnehagen
  • Tilvenning i barnehagen
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY