Lykketroll

Lykketroll

Småtroll og Lykketroll består av de yngste barna i barnehagen.

Her får de aller fleste barna sitt første møte med barnehagen. Hovedfokuset er omsorg, nærhet og trygghet. Rutiner skaper trygghet, og det å tilpasse rutinene til det enkelte barn og barnegruppe som helhet er viktig. Å finne en god balanse mellom aktiviteter barna tilbys, hvile og frilek, er særdeles viktig for de minste. De minste deltar på felles aktiviteter i barnehagen, men på egne premisser.

Avdelingene har et tett samarbeid, blant annet for å minske sårbarhet, ved f.eks. sykdom, styrke barnas utviklingsmuligheter og kunne gi et beredere og mer variert tilbud.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY