Trollgubben

Trollgubben

Trollgubben er en avdeling for de mellomstore barna.

De fleste barna på denne avdelingen har gått noen år i barnehagen fra før, og begynner å bli klare for nye utfordringer. Her møter de voksne som er opptatte av å se hvert enkelt barn, og barnets behov. Vi legger også vekt på faste rutiner og trygge rammer, og avdelingen har stort fokus på sosial kompetanse. Vi er ute gjennom hele året uavhengig av været. Vi har faste dager med finmotoriske aktiviteter knyttet opp mot tema og arbeid tilpasset aldersgruppen. En dag i uken leveres og hentes barna på referanseområdet vårt, Engatoppen. Sang og musikk står også sentralt i hverdagen på avdelingen. Vi samarbeider med Dovregubben.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY